הקמפיין הסתיים
לתרומה לחץ כאן

פדיון כפרות עם ערכים

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" מנהג ישראל לאורך כל הדורות לערוך "פדיון כפרות" לפני יום כיפור.
בתרנגול ,בכסף או בדגים .כיום הרוב נוהגים לערוך את הכפרות בכסף- שווה ערך לתרנגולים, ולתת את הסכום לצדקה.

כיצד פודים כפרות?
נהוג שכל אדם פודה עצמו ב- 36 ₪ לכל הפחות .(עלות תרנגול)

האם אפשר לפדות כפרות מכספי מעשר?
אי אפשר לתת מכספי מעשר, אולם כל תוספת הידור ניתן לתרום מכספי מעשר.

האם אפשר לערוך פדיון כפרות על סכום כסף לכל בני הבית יחד?
פדיון כפרות עושים לכל אחד מבני הבית בנפרד. זכרים ונקבות גדולים וקטנים ואפילו תינוקות בני יומם.

האם אישה מעוברת צריכה לקיים את מנהג פדיון כפרות גם עבור העובר?
טוב לקחת גם בשביל העובר.

כיצד מסובבים מעל הראש את סכום הכפרות הנתרם?
נוהגים לקחת סכום כסף 36 ש"ח ולסובב לכל אחד מבני הבית . ובסיום לפדות את הסכום המצטבר באשראי.
להמשך קריאה