הקמפיין הסתיים
לתרומה לחץ כאן

זכר למחצית השקל

זכר למחצית השקל

בימים אלו של חודש אדר, מרבים עם ישראל בשמחה ובנתינת צדקה. ימים אלו מסוגלים להרבה ישועות  ולהחלץ מכל צרה.

בשבת פרשת שקלים אנו קוראים על  "מחצית השקל". על פי המסורת נהוג ליתן כשווי מחצית השקל כסף טהור (כעשרים ושישה שקלים - שווי 10 גרם כסף טהור) זכר למחצית השקל 
ולומר תפילה מיוחדת לפני נתינתם, הרב חיים פלאג'י כותב: שאם חס ושלום נגזרה על האדם גזירה רעה לא עלינו, הוא נפדה בזכות הצדקה, שנאמר "וצדקה תציל ממוות", והדבר מהווה לו ולבני ביתו פדיון נפש.