נופש לגוף אתגר לנשמה!
סמינר מרתק להעצמת חיי המשפחה ומכלול החיים באווירה רוחנית.

26-28 במאי | כ”ה-כ”ז אייר
חמישי-מוצ”ש | במלון כינר גליל

נופש לגוף אתגר לנשמה!
סמינר מרתק להעצמת חיי המשפחה ומכלול החיים באווירה רוחנית.

26 במאי | כ”ה-כ”ז אייר
חמישי-מוצ”ש | במלון כינר גליל