ערכים - יהדות וסמינרים
  סניפי ערכים בארץ ובעולם סניפי ערכים בארץ ובעולם  
תרומות אודותינו צור קשר קורונה שאלות ביהדות סדרות לוח אירועים תמונות מאמרים הרצאות דף הבית
מאמרים בנושא
הכל לטובה אבל...
אהרן לוי
המדיניות הכלכלית והחברתית של יוסף בממלכה ..
ערכים
המפגש בין האחים
ערכים
מצבות החיים- תובנות מפרשת ויגש
משה שינפלד
גלות מצרים
ערכים
מאמרים נוספים
''ובית יוסף להבה'' ''ובית יוסף להבה''
פרשת ויגש ערכים
x

אם נרשמת בעבר לחץ כאן להתחברות
אם עדיין לא נרשמת לחץ כאן להרשמה
שמור למועדפים שמור למועדפים
בשונה מהאש הדולקת במקומה, בכוחה של הלהבה להעביר את האש למקומות אחרים, ולהביא להתפשטותה למקומות רחוקים.

"ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר אליהם מרגלים אתם" (בראשית מ"ב, ח'-ט').


התורה מציינת כי במעמד פגישת יוסף עם אחיו, נזכר יוסף בחלומותיו. אין הוא מעלה בזיכרונו את השלכתו אל הבור ולא את מכירתו למדיינים. החלומות - הם אלו שצפים בזיכרונו. מהי החשיבות של אותם חלומות?


הרמב"ן מסביר שחלומותיו של יוסף היו חלומות שיסודם בגבהי מרומים. לכן, יוסף ראה הכרח לדאוג שהם יתקיימו על כל פרטיהם ודקדוקיהם. הבאת בנימין למצרים ויתר הפרטים נעשו ע"י יוסף כדי לממש את חלומותיו. הדבר דורש ביאור, מדוע יש צורך שהחלומות יתממשו?


נקדים ונאמר שתפקידו של יוסף בהקמת עם ישראל, לא היה שווה ערך לתפקידם של יתר השבטים. יוסף היה שקול ליעקב בתהליך הקמת עם ישראל, כמבואר במסכת סוטה [ל"ו ע"ב]: שראוי יוסף שיצאו ממנו י"ב שבטים, כדרך שיצאו מיעקב אביו. שנאמר: "אלה תולדות יעקב יוסף", אך העבירה של: "ויפוזו זרועי ידיו" גרמה שי"ב בנים אלו יצאו ממנו ומבנימין אחיו, שניים מיוסף ועשרה מבנימין. ואולם כל בניו של בנימין נקראו על שם מאורעות שאירעו ליוסף, ועל ידי כך הם נחשבים כבניו.


יוסף נטל חלק שווה ליעקב ביצירת עם ישראל. עם ישראל בנוי משני בתים: "בית יעקב" ו"בית יוסף", וכדבר הפסוק: "והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש" (עובדיה א', י"ח).


מספר י"ב שייך לעולם העליון - י"ב שערי תפילה, י"ב מזלות ברקיע ועוד. לומר, שעם ישראל במהותו שייך לעולם העליון, והוא כתייר המבקר בעולמנו לצורך מילוי שליחותו.


בצירוף יעקב לשנים עשר השבטים, נקבל את המספר י"ג. גם למספר זה, משמעויות גבוהות הקשורות לעולמות עליונים.


בהבנת ערכו של מספר זה, נתבונן בארבעה עניינים בהם מצאנו את המספר: י"ג מידות הרחמים, י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם, בן י"ג למצוות, י"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם.


המילה 'אחד' גם היא בגימטריה שלוש עשרה. לומר שהמספר י"ג מורה על יחוד שמו של ה' ועל התחברותו עם העולמות.


י"ג מידות הרחמים: דרכן מתחבר הקב"ה לעולמנו להעברת השפע ולמחילת עוון.


י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן: דרכן מתחברת התושבע"פ לתורה שבכתב, והן הופכות ליחידה אחת.


בן י"ג למצוות: בגיל זה מתחבר כל יהודי למצוות ה'. הוא והתורה הופכים ליחידה אחת.


י"ג עיקרים: דרכם מתחבר כל יהודי לעם ישראל. בזכות אמונתו בה' ובתורתו באופן מושלם, הוא זוכה בזכויות המיוחדות שיש לעם.


גם בשמותיהם של האבות והאמהות מוצאים אנו את מספר י"ג.


אברהם, יצחק, יעקב – מספר אותיותיהם י"ג, לומר שהם יחידה אחת, וכולם יחדיו מקימים  את עם ישראל .


גם ארבעת האמהות קובעות מערכת לעצמן: שרה, רבקה, רחל, לאה - מספר אותיותיהן י"ג.


האבות והאמהות יחדיו יוצרים חיבור נוסף, הם עולים למספר כ"ו - עשרים ושש, כמניין שם הוי-ה. לומר, שהם המרכבה לשכינה.


לצורך השלמת תפקידו של עם ישראל בעולם, זקוק הוא לשני בתים, כשכל אחד מהם מהווה יחידה המורכבת מהמספר י"ג. יעקב וי"ב שבטים – להקמת "בית יעקב". יוסף ובניו ובני בנימין – י"ג, להקמת "בית יוסף".


 


בית יעקב אש


תפקידו של בית יעקב, להוריד את השכינה המכונה בפסוק "אש", כדוגמת הנאמר: "הלא כה דברי כאש נאם ה'", ולחבר אותה לעולמנו. זקוקים הם, כאמור, למערכת המורכבת מהמספר י"ג, המבטאת את תורת האיחוד והחיבור. יעקב ובניו קובעים מערכה לעצמם, כמו שאנו אומרים בתפילת מנחה בשבת: "יעקב ובניו ינוחו בו", לומר שמלבד הבחינה של י"ב שבטים, קיימת גם בחינה גבוהה הנקראת 'יעקב ובניו', המהווים את מספר י"ג.


 


בית יוסף להבה


בשונה מהאש הדולקת במקומה, בכוחה של הלהבה להעביר את האש למקומות אחרים, ולהביא להתפשטותה למקומות רחוקים. התפקיד של "בית יוסף" להעביר את הקדושה לכל מקום, לחבר את העולם לאותה קדושה. גם מערכת זו זקוקה למספר י"ג, כי מספר זה מאחד את כל המקומות בעולמנו לקדושה שירדה מהעולמות העליונים ע"י בית יעקב.


 


בית עשו לקש


בהתפשטות הקדושה לכל חלקי העולם, יעלם הרע הקיים בבריאה, והוא בית עשו. לכן, באחרית הימים יהיו שני משיחים, הראשון יהיה משיח בן יוסף, שתפקידו יהיה לבער את זרעו של עמלק שיצא מבית עשו. כתוצאה מכך, תהיה הבריאה צרופה ומזוככת באש קודש, וראויה לגילויו של משיח בן דוד.


יוסף הצדיק, ניחן בסגולות שלא היו קיימות בבני יעקב האחרים. יוסף הוא הכוח היחיד בעולם, שיכול להתגבר על עשו. ואכן, התורה רומזת על כך. הכתוב אומר: "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" (בראשית ל', כ"ה). כותב רש"י שמשנולד יוסף, בטח יעקב שיוכל להילחם בעשו (סבו של עמלק). יוסף, כאמור, נמשל ללהבה ושולט למרחוק, ולכן יעקב רצה לחזור לארץ כנען.


סקירה על מלחמות עם ישראל בתקופת התנ"ך מוכיחה שלכל אורך הדרך, הלוחמים נגד עשו ועמלק היו תמיד מבני יוסף ובנימין, שהם בית יוסף.


א. כשיצאו ישראל ממצרים, עמלק בא להלחם בהם. משה בחר ביהושע, שהוא משבט אפרים בן יוסף, להלחם בהם.


ב. שאול בן קיש נצטווה להלחם בעמלק, והוא משבט בנימין.


ג. בתקופת השופטים אהוד בן גרא משבט בנימין הכניע את עמלק (שופטים ג', י"ג).


ד. גם במלחמות הנוספות שהיו בימי השופטים (שם ו', י"א), כל הנלחמים בעמלק היו משבט מנשה בן יוסף.


ה. נגד המן העמלקי נלחם מרדכי היהודי, משבט בנימין.


בני יוסף ובנימין - בית יוסף, הם הכוח המתנגד ומכלה את הקש, את בית עשו.


האחים סברו על סמך החלומות, שעתידה להיות חלוקה נוספת בבית יעקב. מחשבתם הייתה נכונה, אלא שהם טעו במהות החלוקה. האחים חשבו שחלוקה זו תהיה דומה לחלוקות הקודמות: חלוקה של פרי וקליפה, כדוגמת החלוקה של יצחק וישמעאל, יעקב ועשו. ולא היא, החלוקה בבית יעקב שונה היא, אין חלק ממנה שנדחה חלילה מלהשתייך לעם ה'. שני החלקים גם יחד יהוו את היסוד של בניין עם ישראל.


בית יעקב - יחבר את עולמנו לעולם העליון, ובית יוסף - יחבר את כל המקומות בעולמנו לקדושה שנוצרה על ידי בית יעקב.


עתה נבין היטב את דברי הרמב"ן שהובאו לעיל שהחלומות היו צריכים להתקיים ולהתגשם לפי סדרן, ולכן דאג יוסף להתגשמותם. חלומות יוסף הראו שאמנם בית יעקב מתחלק, אך לא כפי הבנת האחים, כאמור.


משמעות החלום הראשון שאחי יוסף צריכים להתאחד, כדי ליצור מערכת של י"ב שבטים משותפת, לצורך הקמת "בית יעקב". עד עתה הרגישו האחים שהם פרודים ומרוחקים מיוסף, ואין כאן מספר י"ב מאוחד. מעתה על פי החלום צריכים היו להתבטל כלפיו ולהתחבר איתו כדי להיות י"ב שבטים. "משתחווים לי" פירושו, מתחברים אלי ומתאחדים עמי. לכן, דאג יוסף שגם בנימין יבוא למצרים, כדי שתבנה מערכת שלמה של י"ב שבטים - הבסיס שעליו בנוי בית יעקב.


בחלום השני מצטרף יעקב אבינו לבניו וכולם משתחווים ליוסף. המערכת השלימה של בית יעקב המורכבת מהמספר י"ג, מוסרת את כוחה להנהגת יוסף. כשהשתחווה יעקב ליוסף, הוא העביר את ההנהגה של כח הקדושה, שהצליח יעקב להוריד מהעולם העליון ליוסף, כדי שיוכל יוסף להקים את "בית יוסף", שתפקידו להעביר את הקדושה לכל מקום בעולם. בכך יטוהר כל העולם מרשעותו של עמלק.


כאשר האריכה התורה בפרטי פרשת מכירת יוסף, לא מדובר במריבה פשוטה בין אחים, הייתה כאן מחלוקת בהבנת היווצרותו של עם ישראל. טמונים בפרשה זו יסודות לדורות, מהלכים שהושתתו על שני בתים, בית יעקב ובית יוסף.


שלח לחבר
נתקבלו 1 תגובות
פתיחת כל התגובות
🗨
  הוסף תגובה
עוצר נשימה ממש, השילוב הזה, היופי של השלמות הזו, מדהים.

נושאים ראשיים
מתמודדים
 • קורונה
 • העצמה אישית
 • בריאות ותזונה
 • תהילים
 • תוכניות רדיו
 • פעילות ערכים
 • מושגים ביהדות
 • מוזיקה יהודית
 • יהדות וחברה
 • זהות יהודית
 • הטיפ היומי
 • מיסטיקה וקבלה
 • מדע ויהדות
 • זוגיות
 • תפילה
 • פלאי גוף האדם
 • סיפור לשבת
 • פיתוח האישיות
 • פרקי אבות
 • אקטואליה יהודית
 • טעמי המצוות
 • בין ישראל לעמים
 • שבת
 • פרשת השבוע
 • אמונה ובטחון
 • חינוך ילדים
 • חגים ומועדים
 • השקפה ואמונה
 • תרומות |  אודותינו |  צור קשר |  קורונה |  שאלות ביהדות |  סדרות |  לוח אירועים |  תמונות |  מאמרים |  הרצאות |  דף הבית |  תפריט ראשי:  
  משל ונמשל  |  השקפה ואמונה  |  חגים ומועדים  |  חינוך ילדים |  אמונה ובטחון |  פרשת השבוע |  שבת |  בין ישראל לעמים |  טעמי המצוות |  אקטואליה יהודית |  פרקי אבות |  פיתוח האישיות |  כללי |  סיפור לשבת |  פלאי גוף האדם |  תפילה |  זוגיות  |  מדע ויהדות |  מיסטיקה וקבלה |  הטיפ היומי  |  זהות יהודית |  דת ומדינה |  יהדות וחברה |  בית המקדש וגאולה  |  בחירה חופשית  |  שבת |  שאלות כלליות  |  מוזיקה יהודית |  מושגים ביהדות |  פעילות ערכים |  תוכניות רדיו  |  תהילים |  אקטואליה וחדשות |  בריאות ותזונה |  העצמה אישית |  קורונה |  מתמודדים |  נושאים:  
  RSS |  נוספים: