ערכים - יהדות וסמינרים
  סניפי ערכים בארץ ובעולם סניפי ערכים בארץ ובעולם  
תרומות אודותינו צור קשר קורונה שאלות ביהדות סדרות לוח אירועים תמונות מאמרים הרצאות דף הבית
מאמרים בנושא
שבת הגדול
ערכים
חד גדיא
משה שינפלד
שישה עשר מי יודע? - סיפור לפסח
אהרן לוי
המימונה – חג האמונה
ערכים
עשר המכות
ערכים
מאמרים נוספים
שאלות דומות
מכת ברד
זאב גרינוולד
מכת דם
זאב גרינוולד
מכת ערוב
זאב גרינוולד
להמחיש לילדים את יציאת מצרים
זאב גרינוולד
מכת בכורות
זאב גרינוולד
עשרת המכות – הסמינר הארוך בהיסטוריה עשרת המכות – הסמינר הארוך בהיסטוריה
פסח ערכים
x

אם נרשמת בעבר לחץ כאן להתחברות
אם עדיין לא נרשמת לחץ כאן להרשמה
שמור למועדפים שמור למועדפים
עובדי האלילים לא יכלו לתפוס שיש משהו אחר, מלבד פנתיאון עשיר של אלים מוגבלים, כל אחד בכוחו ובכישוריו. כל אל שולט על תחום התמחותו הספיציפי.יש אל הים, ויש אל הרוח, יש אל המדבר, ויש אל הפריון. בעשרת המכות, הקדוש ברוך הוא הראה שיש בעל הבית אחד, והוא שולט בכל חלקי העולם.
התפיסה הפשוטה שלנו על עשרת המכות היא, שעשרת המכות  היו בסך הכל אמצעי כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. אמנם אמצעי ניסי, אבל בכל זאת אמצעי.
קריאה פשוטה של הפסוקים בתורה מגלה לנו שעשרת המכות היו משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לתת כל כך הרבה מכות כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אם הוא היה רוצה להוציא אותם מיד, הוא היה יכול להוציא אותם ברגע אחד, כהרף עין. 
אז למה היה צורך בעשר מכות שנמשכו שנה שלימה והחריבו את מצרים?
התשובה לזה כתובה מפורש בפסוקי התורה –
"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה" (שמות י')
לעשרת המכות הייתה מטרה ברורה בפני עצמם. הם לא היו כלי להכנעת פרעה. המטרה שלהם הייתה לנטוע אמונה בייחוד השם בעם ישראל. את תוצאותיו של אותו מהלך אנו יכולים לראות עד ימינו. בתקופה שלפני יציאת מצרים, העולם כולו היה שקוע בעבודת אלילים, באין פוצה פה ומצפצף. שלושת אלפים שנה לאחר מכן, רוב אוכלוסיית העולם מאמינים בתנ"ך ובייחוד הבורא. המהפך הזה, שנמשך אלפי שנים, החל מאז יציאת מצרים. אז הפכו בני ישראל לעם המאמין הראשון, שבעקבותיו באה האנושות כולה ברבות הימים.
יתירה מכך, הקדוש ברוך הוא הקשה את לב פרעה, כדי שיקבל את המכות. אם הקדוש ברוך הוא היה מביא את המכות כאמצעי להוציא את בני ישראל ממצרים, ודאי שהוא לא היה מקשה את לב פרעה. הרי זה רק מסבך את התהליך.
עשרת המכות היו סדנה ארוכה,  של עשר סמינרים, שלימדו את עם ישראל ואת המצרים שיעורים מאלפים ביסודות האמונה. כל מכה ומכה הכילה בקרבה מסר מיוחד. האמונה של עובדי האלילים הייתה שאין כח עליון אחד שאחראי על כל הבריאה כולה, אלא ישנם אין ספור אלים שונים ומשונים, שכל אחד מהם אחראי על הנושא שלו. יש אל הים, ויש אל הרוח, יש אל המדבר, ויש אל הפריון, יש אלים מוסריים, ויש אלים מושחתים. אין בעל הבית אחד. ליתר דיוק, יש, אבל הוא לא מתפקד. למה הוא ברא את העולם? לא ברור. לפי התפיסה האלילית, לא יתכן שאל אחד יוכל לשלוט גם בדומם וגם בצומח, גם בחי וגם בבני האדם. חז"ל מספרים שכשטיטוס יצא מבית קודשי הקודשים, הוא חזר לרומי בספינה, ועמד עליו נכשול לטובעו. ואז הוא אמר "כמדומה שאלוקיהם של אלו, אין גבורתו אלא במים. בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. (גיטין נד') זוהי התפיסה האלילית במיטבה. עובדי האלילים לא יכלו לתפוס שיש משהו אחר, מלבד פנתיאון עשיר של אלים מוגבלים, כל אחד בכוחו ובכישוריו. בעשרת המכות, הקדוש ברוך הוא הראה שהוא שולט בכל חלקי העולם, בעפר ובמים, בחרקים וביונקים, בצמחים ובמעופפים, בשמש ובאדם. בכל מכל כל. יש בורא אחד ויחיד, שליט אבסולוטי וכל יכול. מי שברא את העולם, הוא ממשיך להנהיג אותו. הוא לא מינה ממלאי מקום, והוא לא נטש את עולמו.
המטרה של עשרת המכות לא הייתה ללמד רק את בני ישראל, אלא גם ללמד את המצרים!!
"וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים" ( שמות ז ה)
"כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה" (שם ז יז)
"בעבור תדע כי אין כמוני בקרב הארץ" (שם ט יד)
כל הפסוקים הללו מעידים, שחלק מהמטרה של עשרת המכות, היה בכדי ללמד את המצרים שיעור באמונה. הדבר הזה לא כל כך מובן במבט ראשון. מילא להרבות אמונה בעם ישראל, זה מובן. הרי עם ישראל הולך עכשיו להיות העם הנבחר. הוא הולך להפיץ את אור האמונה בעולם כולו. אבל לחזק את האמונה של המצרים? הרי הם ישארו בכל מקרה עובדי אלילים חשוכים עוד אלפי שנים. בשביל מה להשקיע בהם עשר מכות? רואים מכאן עד כמה גדול העניין של קידוש השם, להפיץ את אור האמונה בעולם. אפילו פרעה הרשע, שהולך לטבוע עוד מעט בים, לפחות שימות מתוך ידיעה ש"אין כמוני בכל הארץ". שידע את האמת.
במכת בכורות היה טמון מסר נוסף.
"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלא ה' בין מצרים ובין ישראל".
מכת בכורות למדה את עם ישראל ואת המצרים עוד יסוד חשוב מיסודות האמונה – הבחירה של עם ישראל מתוך אומות העולם. יהודי הוא לא גוי. הוא משהו אחר. ואת זה ראו כאשר הקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל במצרים. וזו הסיבה שמכת בכורות תופסת מקום כל כך חשוב. כי מכת בכורות מלמדת אותנו על היותנו העם הנבחר. עם שנהנה מהנהגה מיוחדת של הקב"ה.
והאמת היא, שסדרת השיעורים של עשרת המכות היו רק שיעורי הכנה לקראת השיעור הגדול של מתן תורה. אי אפשר להתחיל את התורה לפני שמשרישים בלב את יסודות האמונה.
זו הייתה המטרה של עשרת המכות. עשרה שיעורים מאלפים ביסודות התורה.
והנה, פרעה הרשע, מקבל עוד מכה ועוד מכה, והוא בשלו. אליו זה פשוט לא נוגע. הקדוש ברוך הוא הקשה את לבו, באופן בלתי טבעי.
נשאלת השאלה, אם כך מהי התביעה על פרעה? מדוע הוא קיבל עונש על משהו שלא היה בבחירתו?
את השאלה הזו שואל הרמב"ם, בפרק ו' מהלכות תשובה.
וכך עונה הרמב"ם –
ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה הוא שהקב"ה אמרע"יישעיהו השמן לב העם הזה וגו' וכן הוא אומר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא כלומר חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן התשובה שהיא המרפא לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו לפיכך חזק הקדוש ברוך הוא את לבו ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הקב"ה אין אתה משלח שנאמר ואתה ועבדיך ידעתי וגו' ואולם בעבור זאת העמדתיך כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו וכן סיחון לפי עונות שהיו לו נתחייב למונעו מן התשובה שנאמר כי הקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו וכן הכנענים לפי תועבותיהן מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל שנאמר כי מאת ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה עם ישראל למען החרימם וכן ישראל בימי אליהו לפי שהרבו לפשוע מנע מאותן המרבים לפשוע תשובה שנאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית כלומר מנעת מהן התשובה:
נמצאת אומר שלא גזר האל על פרעה להרע לישראל ולא על סיחון לחטוא בארצו ולא על הכנענים להתעיב ולא על ישראל לעבוד עכו"ם אלא כולן חטאו מעצמן וכולן נתחייבו למנוע מהן התשובה.
זאת אומרת, שכאשר אדם חוטא הרבה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בכך שהוא לוקח ממנו את האפשרות לחזור בתשובה. אדם במצב כזה, יכול לראות ולשמוע את הדברים המחזקים ביותר, ואת הרעיונות המעוררים ביותר, והוא בשלו. לא רואה ולא שומע. זהו העונש הנורא ביותר עלי אדמות. "השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד".
ומסיים הרמב"ם –
וכענין זה שואלין הצדיקים והנביאים בתפלתם מאת ה' לעזרם על האמת כמו שאמר דוד הורני ה' דרכך כלומר אל ימנעוני חטאי דרך האמת שממנה אדע דרכך ויחוד שמך וכן זה שאמר ורוח נדיבה תסכמני כלומר תניח רוחי לעשות חפצך ואל יגרמו לי חטאי למונעני מתשובה אלא תהיה הרשות בידי עד שאחזור ואבין ואדע דרך האמת.
ככל שאדם מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, כך הוא מקבל יותר ויותר סייעתא דשמיא, להתעלות ולהשתנות.
התפקיד שלנו זה לא להיות כמו פרעה. העולם שסביבנו מלא וגדוש בדברים שמחזקים את האמונה ומקרבים את האדם לבוראו. כל עלה, כל פרח, זועק אלינו אמונה, לא פחות מעשרת המכות. כל ההתרחשויות המדיניות שסביבנו מלמדות אותנו לימודים חשובים. התפקיד שלנו זה לפתוח את הראש והלב, לראות ולשמוע, להאזין ולהקשיב.

שלח לחבר
עדיין לא נתקבלו תגובות
🗨
  הוסף תגובה
נושאים ראשיים
מתמודדים
 • קורונה
 • העצמה אישית
 • בריאות ותזונה
 • תהילים
 • תוכניות רדיו
 • פעילות ערכים
 • מושגים ביהדות
 • מוזיקה יהודית
 • יהדות וחברה
 • זהות יהודית
 • הטיפ היומי
 • מיסטיקה וקבלה
 • מדע ויהדות
 • זוגיות
 • תפילה
 • פלאי גוף האדם
 • סיפור לשבת
 • פיתוח האישיות
 • פרקי אבות
 • אקטואליה יהודית
 • טעמי המצוות
 • בין ישראל לעמים
 • שבת
 • פרשת השבוע
 • אמונה ובטחון
 • חינוך ילדים
 • חגים ומועדים
  ראש השנה
 • יום הכיפורים
 • צום גדליה
 • סוכות
 • שמחת תורה
 • חנוכה
 • עשרה בטבת
 • ט``ו בשבט
 • פורים
 • פסח
 • ספירת העומר
 • יום השואה
 • יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
 • יום העצמאות
 • ל``ג בעומר
 • יום ירושלים
 • שבועות
 • בין המצרים
 • ט` באב
 • ט``ו באב
 • חודש אלול
 • השקפה ואמונה
 • תרומות |  אודותינו |  צור קשר |  קורונה |  שאלות ביהדות |  סדרות |  לוח אירועים |  תמונות |  מאמרים |  הרצאות |  דף הבית |  תפריט ראשי:  
  משל ונמשל  |  השקפה ואמונה  |  חגים ומועדים  |  חינוך ילדים |  אמונה ובטחון |  פרשת השבוע |  שבת |  בין ישראל לעמים |  טעמי המצוות |  אקטואליה יהודית |  פרקי אבות |  פיתוח האישיות |  כללי |  סיפור לשבת |  פלאי גוף האדם |  תפילה |  זוגיות  |  מדע ויהדות |  מיסטיקה וקבלה |  הטיפ היומי  |  זהות יהודית |  דת ומדינה |  יהדות וחברה |  בית המקדש וגאולה  |  בחירה חופשית  |  שבת |  שאלות כלליות  |  מוזיקה יהודית |  מושגים ביהדות |  פעילות ערכים |  תוכניות רדיו  |  תהילים |  אקטואליה וחדשות |  בריאות ותזונה |  העצמה אישית |  קורונה |  מתמודדים |  נושאים:  
  RSS |  נוספים: