ערכים - יהדות וסמינרים
  סניפי ערכים בארץ ובעולם סניפי ערכים בארץ ובעולם  
תרומות אודותינו צור קשר קורונה שאלות ביהדות סדרות תמונות מאמרים הרצאות דף הבית
  פרשת בחוקותי
פרשת בחוקותי - סיום ספר ויקרא הבעיות החברתיות-כלכליות ועוד בעיות רבות איתן כל אחד מאתנו מנסה להתמודד עדיין לא נפתרו, וגם משום שהפתרון עדיין לא נראה לעין. אולם אנו יודעים שישנו פתרון אחד לבעיות אלו: "אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם...ונתתי גשמיכם בעיתם... ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד..." – כל זמן שמנסים לפתור את הבעיות כהתקנת ברז בקיר ללא חיבור אל הצינור המוביל מהבאר (שהיא באר מעיין החיים, התורה) – קשה לפתור את הבעיות. מפרש רש"י את דברי חז"ל: "אם בחוקותי תלכו – יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו"? שתהיו עמלים בתורה". רבים מקשים, היכן נרמז בפסוק שמדובר בעמל התורה? ויש מתרצים: ממה שנאמר "תלכו" ולא "תלמדו", יש לדייק שמדובר בעמלה של תורה הניכר במה שעוסקים בתורה ללא היסח הדעת כל העת, גם בשעת הליכה. על כך סיפר הרב מבריסק זצ"ל, שכאשר למד בצעירותו עם אביו הגר"ח מבריסק זצ"ל, שהייתה תקופה שבאמצע הלימוד היה אביו שולחו לכל מיני שליחויות. כאשר הדבר חזר פעמים רבות, התלונן בפני אביו, ואמר לו: "אבא, אני רוצה ללמוד". נזף בו אביו ואמר לו: "בכוונה תחילה אני שולח אותך, כדי לחנך אותך ללמוד גם בשעת טירדה". ועל כך נאמר "תלכו – שתהיו עמלים בתורה". העמל והגיעה הם המפתח להבנה. אדם עמל בהבנת דברי התורה, ולפתע נפתחים בפניו שערי אורה והוא "מוצא" את הביאור כאילו באקראי בעלמא. רבים סבורים שההצלחה מובטחת בעיקר לבעלי הכישרונות. אך יש כאן טעות כפולה: א. התלמיד הכישרוני לא ישקיע מאמץ ולא יעמול, הוא אומנם יגיע בנקל להישגים, אך במשך הזמן ייחלשו ידיעותיו ועומק הבנתו, בהשוואה לתלמידים בינוניים שעמלו ויגעו. ב. גם התלמיד החלש והבינוני, יכול להצליח על ידי עמל ויגיעה. שבת שלום ומבורך !